ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

 
นางรพีพร ธรมมปัญญวัฒน์

 นางรพีพร ธรมมปัญญวัฒน์

ตำแหน่ง : -
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลนาป่า
นางสาวณัฐกานต์ ตัวสะอาด

 นางสาวณัฐกานต์ ตัวสะอาด

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรรักษ์

 นางสาวลัดดาวัลย์ ไตรรักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวจีรนันท์ อุบลรัตน์

 นางสาวจีรนันท์ อุบลรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายวิสิทธิ์ จันทงาม

 นายวิสิทธิ์ จันทงาม

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
นางสุรีย์พร สิงหา

 นางสุรีย์พร สิงหา

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยประจำตึก

 สถานที่ รพ.สต.นาป่า


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า