ทำเนียบเจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองชลบุรี

 
นายสิปปวิชญ์  บุญฤทธิ์

 นายสิปปวิชญ์ บุญฤทธิ์

ตำแหน่ง : -
ผู้อำนวยการ รพ.สต.สำนักบก
นางปุณยานุช บุญฤทธ

 นางปุณยานุช บุญฤทธิ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวจิดาภา  วุฒาพิทักษ์

 นางสาวจิดาภา วุฒาพิทักษ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวรัชนี  สุขา

นางสาวรัชนี สุขา

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล
นางธานี  บุตรดีวงค์

  นางธานี บุตรดีวงค์

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก

 สถานที่ รพ.สต.สำนักบก


 เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก

 อาคารสถานที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักบก